FaQ

De belangrijkste vragen over Pluimveeweb.nl

Waarom Pluimveeweb.nl?
Onderzoek onder pluimveehouders leerde dat zij graag een eigen onafhankelijke site wilden hebben met enkel berichten over de eigen sector. Op algemene sites voelen ze zich minder thuis en storen zich soms aan vakinformatie over andere sectoren.

Is Pluimveeweb.nl een nieuwssite?
Ja en nee. Ja omdat de redactie het nieuws uit de sector op de voet volgt en ten minste vier keer per dag een nieuwsfeit op de site plaatst. En nee omdat de site veel meer bevat dan alleen nieuwsfeiten. De verbinding met Groen Kennisnet en andere bronnen geeft de bezoeker toegang tot diepere, min of meer tijdsloze, informatie over diergezondheid, voeding, huisvesting etc.

Is Pluimveeweb.nl onafhankelijk?
De redactie van de site selecteert, zonder invloed van buitenaf, nieuws- en achtergrondfeiten vanuit het belang voor de pluimveehouder. En plaatst dat links op de site. Informatie van kennispartners, die betalen voor hun aanwezigheid, wordt rechts geplaatst in de rubriek Kennis Partner. Bij voldoende relevantie en of nieuwswaarde kan de redactie besluiten om kennispartner informatie als nieuwsfeit, in het linkerdeel, te brengen. Daarmee is onafhankelijkheid gewaarborgd.

Hebben kennispartners exclusiviteit bij Pluimveeweb.nl?
Nee, kennispartners hebben geen exclusiviteit, dat zou de onafhankelijkheid van Pluimveeweb.nl aantasten. Meerdere bedrijven uit een zelfde branche kunnen gelijktijdig kennispartner zijn. Bij het aangaan van een kennispartnerovereenkomst, minimaal voor de periode van één jaar, wordt door Pluimveeweb.nl getoetst welke en hoeveel kennis de partner inbrengt.

Hoe komt Pluimveeweb.nl aan “Nieuws andere media”?
In de rubriek nieuws van andere media plaatst de redactie nieuws voor pluimveehouders dat elders op internet gevonden is. Dat zoeken gebeurt automatisch op basis van zoekwoorden. De redactie bepaalt wat wel en niet geplaatst wordt, uiteraard met bronvermelding.

Kan ik zelf een bericht plaatsen in de rubriek “Twitter”?
Niet direct. Pluimveeweb zal u eerst moeten gaan volgen. Daarna komen uw berichten ook op de site.

Waarom zou ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?
In de wekelijkse nieuwsbrief plaatst de redactie de belangrijkste nieuwsfeiten van de afgelopen week. Maar kijkt ze ook even vooruit welke belangrijke zaken er zoal op de agenda staan. Zodoende is ontvanger van de nieuwsbrief altijd goed op de hoogte ook al heeft hij of zij in de grote stroom nieuws- en achtergrondfeiten op de site een keer een item gemist.

Hoe wordt Pluimveeweb.nl gefinancierd?
Agrio kan de bezoeker de informatie op Pluimveeweb.nl gratis aanbieden omdat de reclame op de site zorgt voor voldoende inkomsten.

Antwoord niet gevonden?
Heeft u een vraag over Pluimveeweb.nl die hierboven niet beantwoord wordt? Stuur dan een mail naar info@pluimveeweb.nl