Dierrechten blijven zeker tot 2018 bestaan

dinsdag 25 maart 2014
aangepast: woensdag 26 maart 2014

De Europese Commissie wil Nederland ook voor de komende vier jaar derogatie verlenen. Eén van de voorwaarden is dat de dierrechten voor pluimvee en varkens minstens tot 31 december 2017 blijven bestaan. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie eist namelijk dat Nederland het mestbeleid dat de staatssecretaris eind december heeft voorgesteld, ten uitvoer brengt. Dat betekent voortzetting van het systeem van dierrechten voor pluimvee en varkens en een stelsel voor verantwoorde groei in de melkveehouderij.

Dat houdt in dat de dierrechten minimaal tot 31 december 2017 blijven bestaan. In 2016 wordt geëvalueerd of de dierrechten voor pluimvee en varkens er in 2018 af kunnen. 

Nitraatcomité 

De Europese Commissie zal het Nitraatcomité, dat eind april beslist over derogatie, voorstellen in te stemmen met een derogatie voor 250 kilogram stikstof per jaar - evenveel als in de vorige periodes. Maar deze keer zitten er haken en ogen aan.

Zandgronden

Niet overal in Nederland zal de derogatie even hoog zijn. Voor de zandgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, evenals voor het lössgebied in Zuid-Limburg, stelt de Commissie een derogatie van 230 kilogram voor. Reden hiervoor is dat de kwaliteit van het grondwater in deze gebieden niet voldoet aan de norm van de Nitraatrichtlijn.

Verder moeten boeren die gebruik willen maken van de derogatie tenminste 80 procent grasland hebben. In de vorige periode was dat nog 70 procent. 

Maatwerk in uitvoering

Van een aantal bovenstaande zaken kan worden afgewezen. De Nitraatrichtlijn geeft boeren de mogelijkheid om equivalente maatregelen te gebruiken, zolang ze kunnen aantonen en garanderen dat deze maatregelen een zelfde milieuresultaat hebben. De kringloopwijzer is een dergelijk systeem voor de melkveehouderij.

Onder voorwaarden is het mogelijk om mest bovengronds te gebruiken. Hiermee kunnen kringloopboeren hun werkwijze voortzetten.

Vrijstelling

Boeren in het veenkoloniaal gebied in Noordoost Nederland en op Texel krijgen een vrijstelling om rundveedrijfmest op het land te plaatsen, om zodoende winderosie te bestrijden.

Boeren op kleigrond die met hun fritesaardappelen en suikerbieten een hoger dan gemiddelde hectareopbrengst hebben, mogen een hogere stikstofnorm toepassen. Dijksma wil deze mogelijkheid ook uitbreiden naar graan.

Boeren met gewassen waar na extreme neerslag nutriënten uitspoelen, zoals spruiten, mogen bij bemesten. 

Tekst: Wim van Gruisen & Tom Schotman

Beeld: Susan Rexwinkel

Deel deze pagina

Lees ook


Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje

Highlights vleeskuikens & leghennen