Tien innovaties onderzocht op reductie fijnstofemissie

De Achterhoekse vleeskuikenhouder Jan Kuenen ontwikkelde een eigen ionisatiesysteem. In de drie oude stallen liet hij een ionisatiesysteem inbouwen. „Toen ik het ionisatiesysteem zag, bedacht ik me dat we dat zelf ook wel na konden bouwen in onze nieuwe stallen.” In de lengte aan het plafond van de stal hangen prikkeldraden waarop stroom komt te staan.

donderdag 29 juni 2017
aangepast: vrijdag 30 juni 2017

Van tien leveranciers worden vanaf september 2017 innovaties onderzocht op de reductie van fijnstofemissie uit de veehouderij. Een expertpanel koos de bedrijven uit 21 aanmeldingen.

„Het expertpanel keek onder andere naar kosten per dierplaats per jaar (in relatie met te verwachten reductie), toepasbaarheid in bestaande stallen en (ook) verbetering van het binnenklimaat”, vertelt projectmanager Jan Workamp, die zelf geen onderdeel uitmaakt van het expertpanel. „We willen komen tot het kengetal kosten per dierplaats per jaar, per 10 procent reductie.” Een techniek die meer fijnstof reduceert, mag ook meer kosten, volgens Workamp. 

Het expertpanel bestond uit een pluimveehouder, een milieuadviseur, een medewerker van Wageningen Livestock Research, een medewerker van een Omgevingsdienst en een klimaatspecialist van PTC+. De vergaderingen werden geleid door een onafhankelijk voorzitter, die door projectleider Workamp is aangesteld. 

Het expertpanel bracht advies uit aan het projectteam van PEV (met daarin vertegenwoordigers van de Manifest-partners). Dit advies omvatte een selectie van de te testen innovaties in de praktijk. Het was de bedoeling om acht innovaties te selecteren, maar het aanbod was zo groot dat het team tien innovaties selecteerde. Doordat op dit moment nog niet door alle beoogde financierders definitieve toezeggingen zijn gedaan, zal er sprake zijn van fasering. In september 2017 wordt bekend gemaakt welke pilots vanaf wanneer opgestart gaan worden.

Technieken

In de onderstaande tabel staat een overzicht van geselecteerde bedrijven/innovaties voor deelname aan pilots vanuit PEV, startend vanaf september 2017. Bedrijfsnamen staan op alfabetische volgorde. De start van de pilots is afhankelijk van resultaten lopende besprekingen over cofinanciering met diverse partijen.

Naam bedrijfTechniek
1. Animal Live Plus PoultrySproeien van micro-organismen
2. AquamarUV-ionisatie techniek
3. FreshlightAgriNegatieve ionisatie, eventueel in combinatie met verlichting
4. GranoviWarmtewisselaar met fijnstoffilter, in combinatie met recirculatie
5. Inno+ / Big DutchmanDroge stoffiltering, combinatie met recirculatie mogelijk
6. Jansen Poultry Equipment, Scan-Air, GasolecNegatieve ionisatie
7. Optiklep / SerutechNegatieve ionisatie (generator/prikkeldraad)
8. Smits Agro / VFAElektrostatische precipitatie, zelfreinigend, met interne recirculatie
9. Statiq AirPositieve ionisatie
10. Veko ventilatieAangepaste droogfiltering, met interne recirculatie

Voor de technieken van Aquamar en Animal Live Plus Poultry wordt een vooronderzoek uitgevoerd, om meer kennis op te doen over het werkingsprincipe.

Toepassing technieken versnellen

In december 2016 presenteerden de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude, de provincie Gelderland, Wageningen Livestock Research (WLR), Poultry Expertise Centre, Regio FoodValley en de sector-organisaties NVP,NVV,LTO Gelderse Vallei, Gelders AJK en NMV het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij. 

In dit Manifest is afgesproken de ontwikkeling van emissiereducerende technieken te stimuleren en te versnellen. Kansrijke technieken moeten snel in milieuvergunningen kunnen worden toegepast. 

Hiervoor is in de Regio FoodValley interimbeleid uitgewerkt en is het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) opgericht, onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). Het is de bedoeling vanuit dit praktijkcentrum vanaf september 2017 pilots uit te voeren: metingen in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissiereducerende technieken. De focus ligt in eerste instantie op fijnstof en de pluimveesector.

Tekst: Tom Schotman

Beeld: Ellen Meinen

Deel deze pagina

Lees ook


Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens & leghennen