IKB onder vuur in Tweede Kamer

vrijdag 8 september 2017
aangepast: dinsdag 19 september 2017

De fipronil-affaire kan gevolgen hebben voor de zelfregulering in de sector. Verschillende partijen in de Tweede Kamer vragen of het systeem van zelfregulering wel werkt.

Afgelopen donderdag voerde de Tweede Kamer het tweede deel van het fipronil-debat, met ministers Kamp en Schippers. Onderwerp was weer het handelen van de NVWA, maar ook het IKB werd onder vuur genomen. Rik Grashoff (GroenLinks) zette vraagtekens bij de vrijwilligheid van het kwaliteitssysteem en diende een motie in om IKB-certificering verplicht te stellen.

Frank Futselaar (SP) stelde dat het systeem van zelfregulering door de sector gefaald heeft, en vroeg de minister om te onderzoeken of hier een sterkere rol van de overheid, en meer specifiek de NVWA, nodig is.

Tjeerd de Groot (D66) ging juist de andere kant op, en vroeg om versterking van IKB Kip. De beste promotie van Nederlandse producten is volgens hem juist het tonen van vertrouwen in het controlesysteem dat erbij hoort. De Groot vroeg daarom om het systeem van IKB te laten toetsen door de NVWA. “Voor D66 is de kwaliteitsverbetering van de private systemen het centrale issue.”

Minister Kamp vond de voorstellen voorbarig. Er wordt een onderzoek opgestart door ex-minister Winnie Sorgdrager en hij wilde geen conclusies trekken of maatregelen nemen voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. Bovendien richt het ministerie samen met landbouworganisaties en andere ketenpartijen een werkgroep op om de zelfcontrole in de keten te versterken. Kamp wil die werkgroep niet voor de voeten lopen met besluiten die zijn genomen voordat die werkgroep verslag heeft uitgebracht.

Geen compensatie in Nederland
Elbert Dijkgraaf diende nog een motie in om te onderzoeken of er staatssteun mogelijk is voor de pluimveehouders. In België kan het wel, stelde hij, en dan is het onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid zegt dat staatssteun niet past binnen de Europese regels.

De minister wees erop dat België slechts had aangekondigd staatssteun aan te melden bij de Europese Unie, maar dat dat nog niet was gebeurd. „Uit het Belgische voornemen kun je dus niet concluderen dat staatssteun in dit geval geoorloofd is”, stelde hij.

Onderzoek afwachten
Nederland heeft bij gebeurtenissen in het verleden als de vogelgriep en de extreme hagelschade geen staatssteun verleend, en het zou vreemd zijn, aldus Kamp, om nu bij de fipronil-affaire van die lijn af te wijken. Op de suggestie dat dit anders is omdat de oorzaak van de schade bij een overheidsinstelling ligt, stelde hij dat dat nu wordt onderzocht. Pas als het onderzoek van de commissie-Sorgdrager is afgerond zal het pas duidelijk zijn of, en in hoeverre, de NVWA schuldig is.

„Maar de crisis is veroorzaakt door het bedrijf ChickFriend, dat een niet-toegelaten middel had gebruikt”, legde de minister nog eens uit. „Vervolgens hebben een aantal bedrijven niet gecontroleerd of de bloedluisbestrijders de benodigde vakbekwaamheidsdiploma’s hadden, en ook niet of de middelen die gebruikt werden, waren toegelaten. Daar ligt de oorzaak van het probleem.” Met andere woorden, hij was niet bereid om alle schuld bij de NVWA te leggen.

Tekst: Wim van Gruisen

Beeld: Ellen Meinen

Deel deze pagina

Lees ook


Gerelateerd op dossier fipronil

Reacties

 • Peter

  Peter, 08-09-'17 16:42

  Ze hebben het steeds over de middelen die gebruikt werden, maar het middel dat de schade aan heeft gericht is niet de dega 16 en zelfs de universiteit van Wageningen als het onderzoek centrum in Lelystad die het middel ook hebben gebruikt vonden dat middel kennelijk ook veilig. Dat iemand illegaal iets toe mengt aan een product kan je dus gewoonweg niet weten tenzij je het laat annaliseren, maar dat doet niemand als je iets aanschaft met een duidelijk etiket op het product.

 • Eric Hubers

  Eric Hubers, 08-09-'17 22:08

  Ik was bij dit debat aanwezig en ik had gehoopt op meer politieke steun vanuit bepaalde partijen om de getroffen bedrijven met financiële hulp tegemoet te komen. Elbert Dijkgraaf heeft hier wel voor gepleit.
  Voor bedrijven die niet deelnemen aan het IKB systeem is de overheid sowieso verantwoordelijk als het gaat om controle. Het is dan ook te makkelijk om de schuld bij IKB te leggen.

 • Zents

  Zents, 09-09-'17 10:03

  En wederom verwijt de pot de ketel dat ie zwart ziet. Over de IKB kun je veel zeggen en er moet ook veel veranderen Het was zeker de laatste tijd onder invloed van door ons zelf aangestelde regel bedenkers een schijnveiligheid geworden. Maar naar nu blijkt zijn de biologische pluimveehouders zwaar oververtegenwoordigd in het lijstje van gebruikers. En wie hoort daarop toe te zien? Juist, het SKAL. En deze valt rechtstreeks onder het ministerie van EZ. En wie was daar ook alweer de verantwoordelijke? Was dat niet die Van Dam, diegene die de pluimveehouders verwijt niet goed bezig te zijn geweest? En waren het niet de Universiteit Wageningen en de Schothorst die ook tot 3 keer toe gebruik hebben gemaakt van de diensten van Chickfriend. Als die met z'n allen met die paar kippen het niet hebben opgemerkt, kan dan iemand van die roeptoeters in de kamer mij uitleggen waarom pluimveehouders het dan wel hadden kunnen of moeten weten? Wanneer een redelijke uitleg uitblijft stel ik voor om dan maar vast over een redelijke regeling na te gaan denken.

 • Piet

  Piet, 09-09-'17 10:37

  Het is jammer dat het niet net voor de verkiezingstijd is dan zouden ze heeeeeel anders de zaken op pakken en allerlei toezeggingen doen.
  Maar ja de desbetreffende persoon stapt toch op dus heeft niks meer te bewijzen.
  Politiek is en blijft een vuil spel.

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

 • Logo van AgruniekRijnvallei
 • Logo van Coppens Diervoeding
 • Logo van Cobb Europe
 • Logo van Global Feed Mill
 • Logo van Big Dutchman
 • Logo van Vencomatic
 • Logo van Avivet
 • Logo van Kip van Oranje
 • Logo van Poultry Vets

Highlights leghennen