Nederweert wil normen geurhinder verscherpen

zondag 10 september 2017

Gemeente Nederweert wil de geurnormen binnen haar grenzen verscherpen rondom de woongebieden en op het platteland zelf. Dat staat in de ontwerp Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2017 en de bijbehorende ontwerp Gebiedsvisie geurhinder en veehouderij Nederweert.

Nederweert wil met de nieuwe normen de geurbelasting voor burgers in het buitengebied verbeteren. De ontwerp Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2017 heeft tot doel dit te bereiken. De verordening bevat de regeling voor de afwijkende geurnormen en de kaart met de begrenzing van de gebieden waarvoor de diverse normen gelden.

De verscherpte geurnormen gelden voor de schil van 1500 meter rond de kernen Nederweert en Ospel wordt gesteld op 9 OU (Odour Units ofwel geureenheden). De nu geldende norm voor het gebied rond de woonkernen is 10 OU. In het overig buitengebied geldt de nieuwe norm van 10 OU. In de verordening uit 2013 was dat 14.

Gevolgen

Voor het buitengebied heeft gemeente Nederweert de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant laten uitwerken wat de gevolgen waren van het hanteren van een norm voor de voorgrondbelasting van 6 of 8 of 10 Odour Units (OU). Maar uit dat rapport bleek dat scherpere normen nodig waren om geurhinder te vermijden.

Bij de geurverordening hoort een ontwerpgebiedsvisie geurhinder en veehouderij Nederweert die als onderbouwing van de afwijkende normen dient. Daarbij horen ook de kaarten behorende bij het aanvullend onderzoek.

Verder wil gemeente Nederweert de vaste afstanden voor melkvee weer terugbrengen naar de wettelijke voorkeursnormen. In de verordening 2013 zijn kleinere afstanden vastgesteld, maar volgens de gemeente zijn de kleiner afstanden, vanwege de aanwezige geurhinder in het buitengebied, niet verantwoord meer.

Tekst: Reinout Burgers & Producenten Organisatie Varkenshouderij

Beeld: Ingrid Sweers

Deel deze pagina

Lees ook


Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens & leghennen