NVP: 'Regeerakkoord biedt mogelijkheden tot hernieuwd vertrouwen'

woensdag 11 oktober 2017

De NVP ziet in het Regeerakkoord Rutte III voldoende aanknopingspunten die de mogelijkheid bieden het vertrouwen in de toekomst met de overheid te herwinnen. „Het nieuwe kabinet erkent dat de veehouderij, en daarmee ook de pluimveesector, een grote bijdrage levert aan de Nederlandse economie en in een veilige voedselvoorziening. Dat vertrouwen waren we kwijt.”, reageert NVP secretaris Aalt den Herder. „We hopen op een kabinet dat lef durft te tonen en de sector ondersteunt.”

De NVP staat achter door doelstelling van het Regeerakkoord voor verdergaande duurzaamheid en dierwelzijn. „Natuurlijk willen we door ontwikkelen, maar dat moet en kan alleen met een betrouwbare regering, die ook ter zake kundig is. We willen graag innoveren met de steun van de regering. 

Machtsverhouding 

Volgens het nieuwe regeerakkoord wordt de mededingingswet aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.
 
Den Herder: „Het is onduidelijk hoe het een en ander uit gaat werken. Om dit te laten werken, is het vereist dat de overheid zich terughoudend opstelt en niet alles in wetten giet. Dan blijft er immers geen ruimte over voor bovenwettelijke wensen van afnemers. Het is aan de overheid om de excessen  via wetgeving te voorkomen. De rest niet. Daarmee blijft er ruimte voor ondernemers om in te spelen op maatschappelijke wensen, waarbij de ACM er op kan toezien dat pluimveehouders een hogere prijs ontvangen. Als de maatschappij meer wil dan moet de consument hiervoor betalen.”
 
Den Herder neemt het Ingrepenbesluit ten aanzien van snavelbehandeling als voorbeeld: „De behandeling kan op een diervriendelijke manier en voorkomt ook nog eens kannibalisme en verwondingen, maar sommige consumenten willen dit. Er is geen noodzaak dit wettelijk te regelen. Laat dat soort zaken over aan de markt anders krijgt de pluimveehouder nooit een plus op zijn prijs als vergoeding voor de extra kosten en inspanningen.” 

Europa

De nieuwe regering wil ook dat de Nederlandse wetgeving meer in pas loopt met de Europese regels. Nederland hoeft niet langer meer het ‘beste jongetje van de klas’ te zijn. Den Herder: „Het is goed dat er een ‘level playing field’ is. De nieuwe regering moet daarbij ondernemers in vrijheid stimuleren, zodat innovaties leiden tot een betere marktwerking en niet een verslechterde concurrentiepositie. Ook hier geldt dat ondernemers die uit vrije wil een ‘kop’ op Europees beleid zetten, daarvoor een hogere prijs moeten kunnen ontvangen.”
 
De NVP secretaris vindt het daarnaast tijd dat de pluimveehouderij gecompenseerd wordt voor haar inspanningen, onder andere op het gebied van mest en milieu. „Onze mest wordt voor 93 procent verbrand, verwerkt of geëxporteerd. Het is een gewild milieuvriendelijk product dat geen enkele belasting oplevert voor de nationale mineralenbalans. Daar mogen we nu best voor beloond worden.”

Risico’s volksgezondheid

In het akkoord staat dat de nieuwe regering stappen gaat ondernemen in het beperken van de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge veedichtheid. Het kabinet zal met de sector en de betreffende provincies bezien hoe ze deze problematiek kan  aanpakken.

„Als dit betekent dat het nieuwe kabinet op zoek gaat naar de feiten en ons actief ondersteunt bij goede ontwikkelingen, dan juichen we dit toe. Dat is wat anders dan de heksenjacht die we de afgelopen periode zagen, waarbij de overheid soms volledig doorschoot door zich te baseren op rapporten vol met slecht onderbouwde aannames. Gelukkig is er dan nog de rechterlijke macht die dit kan corrigeren.“

Het vertrouwen in een goede toekomst samen met Den Haag moet dus teruggewonnen worden en daarover is de NVP positief gestemd. „Bewindslieden en politici met kennis en begrip van de landbouw spelen daarbij een belangrijke rol.”

Tekst: Reinout Burgers

Beeld: Aalt den Herder

Deel deze pagina

Lees ook


Reacties

 • tem

  tem, 11-10-'17 20:12

  de overheid heeft zelf de dieren geconsentreert in een landbouw ontwikkelings gebied wat nu weer word afgebroken.heel opart.

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

 • Logo van AgruniekRijnvallei
 • Logo van Coppens Diervoeding
 • Logo van Cobb Europe
 • Logo van Global Feed Mill
 • Logo van Big Dutchman
 • Logo van Vencomatic
 • Logo van Avivet
 • Logo van Kip van Oranje
 • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens & leghennen