Saldo vleeskuikens iets hoger door lagere voerkosten

Wageningen, donderdag 2 november 2017

Sinds februari 2017 laat het saldo van vleeskuikens een licht stijgende lijn zien. Het saldo is in september 1.200 euro hoger uitgekomen dan vorig jaar. De lagere kosten van voer en eendagskuikens compenseren de gedaalde opbrengsten. Het saldo ligt al ruim een jaar onder het langjarig gemiddelde, maar het verschil wordt kleiner.

Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research. Na het lage prijsniveau begin dit jaar, zijn de contractprijzen in de loop van het jaar geleidelijk aan gestegen. In september is de opbrengstprijs 4 cent per kg hoger dan in januari en iets lager dan voorgaand jaar. De voerprijzen zijn in de afgelopen maanden gedaald en onder het niveau van vorig jaar gedoken.

In de eerste vijf maanden van dit jaar is vanuit de EU bijna 3 procent minder pluimveevlees naar landen buiten de EU uitgevoerd dan in 2016. Vooral de export naar de belangrijkste bestemming Zuid-Afrika is met ruim 60 procent gedaald. Hogere importheffingen die Zuid-Afrika eind 2016 instelde kwamen boven op exportrestricties vanwege vogelgriep. Nadat Nederland officieel vrijverklaard was van vogelgriep hebben veel landen de grenzen weer opengesteld voor Nederlandse pluimveeproducten. Dat was positief voor de opbrengstprijzen. De lage koers van het Britse pond is echter negatief voor de export naar Groot-Brittannië, een belangrijk bestemmingsland voor Nederland.

10 procent onder langjarig gemiddelde

Het saldo is in september hoger dan vorig jaar door lagere voerkosten die sterker daalden dan de opbrengsten. Het saldo ligt daarmee 10 procent onder het langjarig gemiddelde 2007-2016. Na aftrek van de overige kosten resteert sinds september een positief inkomen voor het standaardbedrijf. Dit bedrijf telt gemiddeld 100.000 vleeskuikens, wat overeenkomt met bijna 120.000 opgehokte vleeskuikens per ronde.

Het saldo in de eerste drie kwartalen ligt ruim 20 procentpunten lager dan vorig jaar. Dat is veroorzaakt door 4 procent lagere opbrengsten bij ongewijzigde kosten. Het totaalsaldo ligt 42.000 euro onder het langjarig gemiddelde van 2007-2016 en op het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. Maar het verschil wordt langzamerhand wel kleiner.

Na de piek in juni 2016, is het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde saldo flink gedaald. Vanaf december is het verschil steeds negatiever geworden ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In juli werd het dieptepunt bereikt. Daarna volgde een lichte verbetering. Over de periode oktober 2016 tot en met september 2017 ligt dat saldo 57.000 euro per bedrijf ofwel 6 euro per 100 afgeleverde kuikens onder het meerjaarsgemiddelde saldo.

Bron: Agrimatie

Tekst: Tom Schotman & Wageningen Economic Research

Beeld: Susan Rexwinkel

Deel deze pagina

Lees ook


Meer artikelen uit Wageningen

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens