Spierings: 'Transitie niet uitstellen'

's-Hertogenbosch, maandag 13 november 2017
aangepast: woensdag 15 november 2017

Landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spiering wil de transitie van de veehouderij in Noord-Brabant niet uitstellen, nu het nieuwe kabinet 200 miljoen euro heeft uitgetrokken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden zoals Zuidoost-Brabant.

Dat bleek vrijdag uit haar beantwoording tijdens het debat rond de provinciale begroting voor 2018. Spierings ontraadde twee afzonderlijke amendementen van de oppositionele CDA en PVV, waarin het college werd opgeroepen om zich te herbezinnen op de transitie door deze te ‘bevriezen’ (CDA) of zelf geheel te schrappen (PVV). 

Gericht in knelgebieden
Stijn Steenbakkers, woordvoerder van het CDA, pleitte eerder in het debat voor maatwerk, zoals het kabinet van plan is. Bij amendement stelt de partij voor om de provinciale plannen voor de veehouderij te ‘bevriezen’, totdat duidelijk is hoe de 200 miljoen euro voor warme sanering uit het regeerakkoord in Brabant gaat landen.  Het nieuwe kabinet wil het bedrag de komende twee jaar uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden. Steenbakkers omschreef de steun van het Rijk als een ‘herkansing’.

Het CDA ziet er niets in 75 miljoen euro provinciegeld voor generieke regelgeving voor de hele sector, als er tegelijkertijd 200 miljoen euro beschikbaar is voor wat de partij omschrijft als “een gerichte, warme sanering in gebieden waar het echt knelt”. Landbouwwoordvoerder Ton Braspenning: “Het doel moet zijn om in gebieden met overlast de pijn te verzachten.” Ook wil het CDA eerste duidelijkheid over de samenwerking tussen Rijk en provincie op dit gebied. “Trek samen met het Rijk op en kijk vervolgens als Brabant wat je financieel kunt doen”, stelt Braspenning. 

Amendement ingetrokken
Bij de stemmingen trok het CDA het amendement in, omdat er een risico was dat het provinciebestuur de 75 miljoen uit de begroting zou schrappen, als dit bedrag in de ijskast zou worden gezet. “Dit omdat dan ook de steun zou vervallen voor maatregelen waar wij wel achter staan, zoals innovatie van staltechnieken”, zegt Braspenning.  Het terugtrekken van het amendement hing samen met onvoldoende steun voor een CDA-motie, waarin werd gepleit voor terugschakelen naar de situatie van vóór 7 juli. Naast het CDA stemden hier ChristenUnie SGP, Lokaal Brabant en PVV voor. “Had de VVD voor gestemd, dan was er wel een meerderheid geweest”, aldus het CDA-statenlid.   

Beleid nu doorzetten
Gedeputeerde Spierings ziet er geen reden in om pas op de plaats te maken. “Uw Staten hebben op 7 juli een besluit genomen. Dit college staat achter dit besluit. Dat willen wij doorzetten.” Ze voegde er aan toe dat de steun van het Rijk niet in plaats kan komen van de provinciale transitie. “Het kan op geen enkele manier ons beleid vervangen”, aldus Spierings.

Spierings (D66) liet weten niet eerder van het kabinetsplan te hebben gehoord dan na het lezen van het regeerakkoord. Over de middelen voor een warme sanering van de varkenshouderij in Brabant was vooraf geen overleg geweest tussen de formerende partijen en de provincie. 

Dat contact tussen Rijk en Spierings is er nu wel. “Achter de schermen is er overleg gevoerd met het ministerie. Van het Directoraat Generaal hebben we te horen gekregen dat ze even de tijd willen nemen om het nieuwe ministerie vorm te geven”, aldus Spierings. Ze verwacht wel dat er de komende tijd veelvuldig over zal zijn met Carola Schouten, de nieuwe minister van Landbouw.

Tekst: Henny Lenkens

Beeld: Susan Rexwinkel

Deel deze pagina

Lees ook


Meer artikelen uit 's-Hertogenbosch

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens & leghennen