WUR: Geuremissie vleeskuikens is terug te dringen met voer

Wageningen, vrijdag 10 november 2017

Met voer is geuremissie van vleeskuikens terug te dringen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR. Het effect van strooiselmanagement op de geuremissie is echter nihil.

Vanaf 1 oktober 2016 is de emissiefactor voor geur voor vleeskuikens verhoogd. Maar het blijkt in de praktijk heel lastig de geuremissie terug te dringen. Probleem is dat vleeskuikens in de zes weken dat ze in de stal zijn de eerste weken nauwelijks geur produceren en de laatste drie weken steeds meer.

Verhoogde geuremissiefactor
De geuremissiefactor voor huisvestingssystemen van vleeskuikens is voor het laatst in 2005 vastgesteld. Na 2005 zijn nieuwe meetseries uitgevoerd in vleeskuikenstallen. Deze meetgegevens zijn gebruikt voor het bijstellen van de geuremissiefactor. Uit de meetgegevens blijkt dat het niveau van de geuremissie van vleeskuikens hoger is dan de vorige emissiefactor aangeeft. De emissiefactor is hierop aangepast. De nieuwe norm is 0,33 odeur-units per m3 per dier, de oude was 0,24 per vleeskuiken.

Op meerdere bedrijven zijn bijna 200 metingen uitgevoerd in de periode 1996 tot 2014 en deze zijn statistisch geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de geuremissie is toegenomen, waarop het ministerie heeft besloten de norm te verhogen. „Dit merken we ook in de praktijk; bedrijven voldeden aan alle eisen maar toch was er meer geuroverlast dan je zou verwachten”, licht Hilko Ellen, onderzoeker WUR, toe.

Strooiselmanagement geen effect op geur
Hilke Ellen: „We hebben gekeken naar de bron van geur. Dat is de mest. Het strooisel en het voer hebben invloed op de mestkwaliteit.” In de strooiselproef werd het aanbrengen van extra strooisel en het vervangen van strooisel om een drogere bovenlaag te krijgen getest. Bij volledige vervanging van het strooisel was het drogestofpercentage iets lager. Het strooiselmanagement had geen effect op de geuremissie. Ook waren er geen verschillen in productiekenmerken en voetzoollaesies score. Verder onderzoek naar strooisel staat op dit moment niet meer in het onderzoeksprogramma.

Effect voersamenstelling op geuremissie
In de proefopzet kregen de vleeskuikens aangepast voer; gericht op een hoger drogestofgehalte van de mest door aanpassing van het verteerbaar eiwit en additieven als kleimineralen, zuren en grondstoffen. In de proefopstelling kregen vleeskuikens geuremissiearm – of hoge geuremissievoer.

Het geuremissiearm voer gaf aan het einde van de ronde significant minder geur, een hoger eindgewicht, betere groei, lagere voer-waterverhouding, lagere score voetzoolleasies en een iets betere voerconversie. Hilko Ellen: „ Geur is een moeilijk item. Mensen zijn nu mondiger en je moet het in perspectief zien. Nieuwe vleeskuikenbedrijven hebben een geuremissie. Daar moet de omgeving aan wennen, ook al voldoen de bedrijven aan de normen. Het voer biedt mogelijkheden die we verder kunnen onderzoeken.”

WLR hoopt vervolgonderzoek te kunnen doen naar het voerspoor maar is daarbij afhankelijk van de financieringsmogelijkheden.

Bekijk hier de geuremissiefactoren.

Tekst: Monique van Loon

Beeld: Wageningen Livestock Research

Deel deze pagina

Lees ook


Meer artikelen uit Wageningen

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens & leghennen