Beoordeling nieuwe stalsystemen Rav gaat sneller verlopen

Beoordeling van nieuwe stalsystemen voor de regeling ammoniak en veehouderij gaat sneller verlopen.

Den Haag, woensdag 24 januari 2018

De Technische adviescommissie regeling ammoniak en veehouderij, die nieuwe stalsystemen beoordeelde, is opgegaan in een Technische Advies Pool. Dat adviesorgaan is zo opgezet dat aanvragen efficiënter, flexibeler en sneller kunnen worden verwerkt.

Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De minister hoopt hiermee dat de beoordeling sneller zal verlopen. Er is hiervoor een Werkgroep stalbeoordeling gevormd, die bestaat uit een brede samenstelling van de overheid, onderzoekers, het bedrijfsleven en sectoren. De werkgroep gaat input en advies leveren bij de bewaking van de uitvoering van de stalbeoordeling en bij de verdere voorstellen voor de verbetering van het beoordelingssysteem.

Toetsen emissiefactoren

In de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) worden emissiefactoren vastgesteld voor ammoniak uit stalsystemen. Het bevoegd gezag kan met deze emissiefactoren toetsen of initiatiefnemers voldoen aan de diverse regels voor ammoniak bij het starten of wijzigen van een veehouderij. Om innovatie mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers binnen de Rav ook een proefstal aanvragen voor innovatieve stallen die geen emissiefactor voor ammoniak hebben. Op basis van een onderzoek van Berenschot in 2014 naar het stelsel van de stalbeoordeling is een proces ingezet om te komen tot een transparanter, effectiever en efficiënter stelsel van stalbeoordelingen.

Internationaal systeem

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal in de volgende bijeenkomst in overleg met de Werkgroep stalbeoordeling een route uitzetten voor de verdere modernisering van de stalbeoordeling. De belangenbehartigers gaan hierover in gesprek met het ministerie. Inzet daarbij is aansluiting van de stalbeoordeling bij het internationale systeem voor Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production. Een definitief besluit over de voorstellen voor verdere modernisering wordt pas genomen nadat de werkgroep hierover advies heeft gegeven.

Tekst: Reinout Burgers

Beeld: Susan Rexwinkel

Deel deze pagina

Lees ook


Meer artikelen uit Den Haag

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens & leghennen