Geen aanscherping geurnormen in Eersel

Eersel, vrijdag 26 januari 2018

Het aanscherpen van de geurnormen voor de veehouderijen in de Brabantse gemeente gaat niet door. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad, waaronder het CDA, heeft tegen de aanscherping gestemd. Hiermee hebben de christendemocraten een bom gelegd onder het gedoogakkoord met VVD.

Door de strengere normen niet te steunen verbreekt het CDA volgens de VVD ‘eenzijdig’ het gedoogakkoord dat na de val van het Eerselse college in 2016 werd gesloten tussen de coalitiepartijen (D66, PvdA-GroenLinks en CDA) en de liberalen. De VVD is zeer teleurgesteld. Het akkoord is hiermee van tafel.

De totale geuruitstoot in de gemeente Eersel zo volgens dat akkoord niet boven een maximum van 2 miljoen Odeur Units (OU) mogen uitkomen. De gemeente wilde de geurnormen verlagen naar een maximum van 1 Odeur Unit per vierkante meter voor de bebouwde kom (dat is nu 3 OU) en 7 Odeur Units voor het buitengebied (Nu is dit 10 OU).

Stank neemt al af

Volgens het CDA heeft de realiteit de gedoogafspraken echter ingehaald, omdat de hoeveelheid stank van veehouderijen al jaren op rij afneemt, ook door de overige regelgeving waar veehouderijen zich aan moeten houden. De noodzaak om de normen naar beneden te brengen is er dan ook niet meer. Daarnaast vrezen de Eerselse christendemocraten dat de strengere normen enkele veehouderijen in de gemeente de das zullen omdoen, omdat zij meer moeten investeren in geurreducerende maatregelen.

De christendemocraten zien meer heil in een alternatief scenario, waarin de huidige normen blijven gelden. De gemeenteraad houdt in dat geval een vinger aan de pols als het om de stankwaardes gaat, en kan ingrijpen met een aanhoudingsbesluit als de uitstoot boven de plafondwaarde uitstijgt.

Nauwelijks klachten

De lokale afdeling van de ZLTO gaf al eerder haar mening dat er geen enkele reden is om de geurnormen aan te scherpen. Volgens de organisatie zijn er in Eersel nauwelijks klachten over stank van veehouderijen. Bovendien is onder de bestaande norm de geurbelasting sinds 2014 afgenomen in de gemeente. Daarbij verwijst ZLTO naar een onderzoek van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Rechtszaak

Daarnaast speelt er wellicht ook de dreiging van een rechtszaak van de boeren tegen de gemeente als de aangescherpte geurnormen zouden worden ingesteld. Er is eind vorig jaar een overleg tussen sector en gemeenten geweest over de juridische houdbaarheid van de geurverordening. Gezien de landelijke wetgeving (nieuwe geurverordening is in voorbereiding) en geuronderzoeken zou de kans op succes voor de Eerselse veehouders groot zijn. Wellicht dat dit aspect ook mee heeft gespeeld in de beslissing van het CDA. De kans dat andere gemeenten nu ook doorgaan met het verscherpen van de geurnormen is in ieder geval met deze stap kleiner geworden.

Tekst: Reinout Burgers

Beeld: Ruth van Schriek

Deel deze pagina

Lees ook


Meer artikelen uit Eersel

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens & leghennen