Veehouders willen sensoren tegen stalbranden

's-Hertogenbosch, zaterdag 3 februari 2018

Bij het voorkomen van stalbranden verwachten veehouders veel van online signaleringstechnologie. Een rookmelder op je telefoon die waarschuwt bijvoorbeeld. Ook het beveiligen van brandgevaarlijke elektromotoren wordt als een zeer nuttige maatregel ervaren.

Een objectinformatie kaart die in beeld brengt wat de risico’s zijn op het bedrijf en wat te doen als, krijgt eveneens veel instemming. Periodieke controle van electra door vakmensen wordt als de beste maatregel gezien, gevolgd door compartimentering in de stallen.

Dat blijkt uit een enquete die belangenbehartiger ZLTO heeft gehouden. Er deden in totaal 82 veehouders mee, waarvan 8 procent pluimveehouders, 13 procent varkenshouders en het overgrote deel melkveehouders. ZLTO legde hen maatregelen voor die het ministerie van LNV in voorbereiding heeft. De aanleiding van dit onderwerp is dat de Tweede Kamer wil dat bedrijven in de intensieve sectoren de brandveiligheid in hun stallen verbeteren. Daar moet een plan voor komen, nog voor de zomer van dit jaar.

Uitvoerbaar en betaalbaar

Bliksemafleiders worden niet als een oplossing voor het probleem gezien. Ook bluswatervoorzieningen op het bedrijf verplichten kan niet op veel instemming rekenen, evenals het direct afzuigen van de lucht in mestputten zodat gevaarlijk ontvlambare gassen geen kans krijgen.

Ruim 20 procent van de deelnemende veehouders geeft aan ervaring te hebben met stalbranden. ZLTO constateert dat veehouders willen werken aan maatregelen die uitvoerbaar zijn en waarmee ZLTO leden zo veel mogelijk uit de kosten blijven. De maatregelen moeten bijdragen aan het verlagen van het risico en/ of de effecten van een stalbrand.

Tekst: Erik Colenbrander

Beeld: Susan Rexwinkel

Deel deze pagina

Lees ook


Meer artikelen uit 's-Hertogenbosch

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens & leghennen