Partners van pluimveeweb

Kennispartners zijn commerciële marktpartijen die over belangrijke informatie beschikken voor pluimveehouders en dat via pluimveeweb.nl tegen betaling kunnen ontsluiten. Kennispartners kennen geen exclusiviteit, meerdere bedrijven uit een zelfde branche kunnen gelijktijdig partner zijn. Kennispartners kunnen toetreden wanneer ze aantoonbaar voldoende sectorrelevante kennis kunnen inbrengen.

De partners verbinden zich voor minimaal een jaar aan pluimveeweb.nl. De informatie van de kennispartners wordt rechts op de site geplaatst in de rubriek Kennis Partner. Bij voldoende relevantie en of nieuwswaarde kan de redactie besluiten om kennispartner informatie als nieuwsfeit in het, onafhankelijke, linkerdeel te brengen.

Meer weten? Neem dan contact op met uw media adviseur van Agrio, bel 0314 - 68 44 48 of mail naar info@agrio.nl


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet

Partner nieuws

Zo doet u dat: onbehandelde hennen managen

AgruniekRijnvallei  woensdag 17 mei 2017

Wilt u het maximale uit uw onbehandelde hennen halen? Besteed dan extra aandacht aan de opfok, verlichting, afleidingsmateriaal en voer voor uw leghennen.

Vencobelt

Naadloos transport vermindert schaalschade

Vencomatic  dinsdag 16 mei 2017

Vencobelt

Automatisering is sinds jaar en dag een belangrijk streven in het verhogen van de arbeidsefficiëntie op een pluimveebedrijf.

Broedtemperatuur van invloed op groei vleeskuiken

Cobb Europe  donderdag 11 mei 2017

Uit de proeven blijkt dat de temperatuur in de voorbroedmachine wel degelijk invloed kan hebben op het technisch resultaat van vleeskuikens.

In de laatste 50 jaar is het vleeskuiken, mede door genetische selectie op spieraanzet (vlees) en voerefficiëntie, geëvolueerd tot een vleeskuiken met een hoge en efficiënte groei. Het maagdarmstelsel is echter niet mee ontwikkeld. Toch moet met dit relatief kleine darmpakket, meer groei gerealiseerd worden. Er is dus sprake van een suboptimale verhouding tussen organen en spieren. Mede hierdoor is het hedendaagse kuiken gevoeliger voor maagdarmstoornissen geworden.

De eerste 7 dagen cruciaal voor maagdarmstelsel vleeskuikens

Coppens Diervoeding  dinsdag 9 mei 2017

In de laatste 50 jaar is het vleeskuiken, mede door genetische selectie op spieraanzet (vlees) en voerefficiëntie, geëvolueerd tot een vleeskuiken met een hoge en efficiënte groei. Het maagdarmstelsel is echter niet mee ontwikkeld. Toch moet met dit relatief kleine darmpakket, meer groei gerealiseerd worden. Er is dus sprake van een suboptimale verhouding tussen organen en spieren. Mede hierdoor is het hedendaagse kuiken gevoeliger voor maagdarmstoornissen geworden.

Tijdens de eerste zeven dagen na uitkomst ontwikkelt het maagdarmstelsel van een vleeskuiken zich het meest.

Duurzaam ammoniak meten in de pluimveehouderij; voor het eerst mogelijk met de DOL 53-sensor

Nieuwe sensor meet duurzaam ammoniak in de stal

Big Dutchman  dinsdag 4 april 2017

Duurzaam ammoniak meten in de pluimveehouderij; voor het eerst mogelijk met de DOL 53-sensor

Stalklimaat: Duurzaam ammoniak meten in de pluimveehouderij;

De (on)zin van chloor of peroxide in drinkwater

Avivet  maandag 20 februari 2017

Op veel pluimveebedrijven maakt men gebruik van chloor of waterstofperoxide om leidingen te reinigen of de drinkwaterkwaliteit te verbeteren.

Extra hygiëne maatregelen HPAI van belang

Global Feed Mill  maandag 14 november 2016

Door de recente besmettingen van HPAI bij wilde vogels en pluimveebedrijven in omringende landen is het nemen van extra hygiëne maatregelen belangrijk.

Pieter-Jan Luykx commercieel directeur Global Food Group

Global Food Group  vrijdag 29 juli 2016

Pieter-Jan Luykx is vanaf 1 augustus commercieel directeur van Global Food Group, producent en distributeur van eieren en eiproducten in Ospel.

Highlights vleeskuikens & leghennen