Biologische leghennen: 10 jaar samenwerken aan een gezond resultaat

Lunteren, donderdag 11 januari 2018
aangepast: vrijdag 12 januari 2018

De biologische legpluimveesector heeft zich de afgelopen 10 jaar doorontwikkeld en de technische resultaten van (opfok)legbedrijven zijn aanzienlijk verbeterd. Dit is te danken aan de goede samenwerking tussen (opfok)leghennenhouders, broederijen, Bedrijfsnetwerk Biologische Pluimveehouderij, Biologische Pluimveehouders Vereniging, voerleveranciers en pluimveedierenartsen.

Sinds 2009 heeft pluimveepraktijk AviVet bijgedragen aan kennisoverdracht binnen de biologische legpluimveesector en zich hard gemaakt om een meer structurele vorm van bedrijfsbegeleiding te introduceren. Data verzameld vanuit het Bedrijfsnetwerk Biologische Pluimveehouderij laten zien dat het landelijke uitvalspercentage in 2009-2010 gemiddeld 15% (4-40%) bedraagt en het aantal eieren per opgehokte hen (POH) 285-290 stuks op 72 weken. Bovendien bleek dat de variatie tussen de beste en slechtste bedrijven groot was. Met deze data als referentie zijn wij op meerdere biologische bedrijven gestart om knelpunten in kaart te brengen, en diergezondheid, dierenwelzijn en productieresultaten naar een hoger niveau te tillen. Dat laatste lukt natuurlijk niet alleen en het succes is afhankelijk van de samenwerking tussen pluimveehouder en erfbetreders.
 
De belangrijkste aandachts- en verbeterpunten die naar voren kwamen zijn:

  • Betere afstemming tussen opfok- en legperiode op het gebied van: voer- en licht management, nuchter zetten en transport, omstandigheden in eerste week na opzet, management van pikkerij en kannibalisme en entschema’s.
     
  • Pro-actieve bestrijding van ziekten en managementproblemen die diergezondheid en dierenwelzijn aantasten en/of hoge uitval veroorzaken, leidt al snel tot een positief effect op het productieresultaat. Dat wil zeggen, het aantal eieren POH en goede schaalkwaliteit. Hierbij moet men denken aan: acute en chronische darmproblemen (coccidiose, Clostridium, maagdarmwormen, mycotoxinen, voersamenstelling en -structuur), IB-varianten, Mg/Ms, bloedluizen, E.coli, pasteurella, vlekziekte, pikkerij en kannibalisme.

Als pluimveepraktijk die gespecialiseerd is in het begeleiden van biologische leghennen putten wij momenteel uit een uitgebreide database aan gegevens van enkele honderden koppels. In vergelijking met de gegevens uit 2009-2010 laten onze huidige data een significante vooruitgang zien: uitvalspercentage van 8-10% en 310-320 eieren POH.

De totaaloplossing ligt dus in een goede samenwerking met geschikte partners en experts op de juiste momenten. Regelmatige bedrijfsbegeleiding helpt daarbij en heeft al snel effect, zowel op korte als lange termijn. Nettoresultaat: enkele eieren per opgezette hen meer.

 
 

Deel deze pagina


Profiel

Gezonde dieren zijn de basis van een duurzame en productieve pluimveehouderij. Als gespecialiseerde pluimveepraktijk zetten wij ons bij AviVet vol passie in om dit te verwezenlijken. Wij geloven dat de rol van de pluimveedierenarts meer is dan alleen het gezond houden van dieren. Pro-actieve veterinaire begeleiding, een preventieve benadering en samenwerking in de keten zijn daarom belangrijke uitgangspunten binnen ons bedrijf. Vanuit die overtuiging ondersteunen wij de pluimveesector met diergeneeskundig advies, bedrijfsbegeleiding, aanvullend laboratoriumonderzoek, onderwijs, training, onderzoek- en innovatieprojecten. 

AviVet staat voor een vakkundige, persoonlijke en onafhankelijke benadering.


Contact

AviVet
Kauwenhoven 3
6741 PW Lunteren
+31 (0) 318578255

Roland Bronneberg
Eigenaar / pluimveedierenarts

roland.bronneberg@avivet.nl
 

 

Highlights vleeskuikens & leghennen