Gezond pluimvee door slim te kiezen tijdens het fokken (vervolg)

woensdag 8 november 2017
aangepast: woensdag 10 januari 2018

Genetici die op proefbedrijven werken en genetisch onderzoek doen, zijn hoogopgeleide en getrainde professionals die gefocust zijn om de beste dieren met superieure gezondheidsindicatoren te selecteren; kuikens die tevens uitblinken in kenmerken die commercieel van belang zijn. Een typisch ‘topkuiken’ heeft ongeëvenaard sterke poten, een goed werkend cardiovasculair systeem en bevindt zich in de hoogste percentielen van de al eerder genoemde productiekarakteristieken.

Op het tijdstip van selectie is geen enkele van de ‘kandidaten’ geslachtsrijp. Daarom wordt de selectie wat betreft voortplantingsvermogen gedaan op basis van de gegevens van nauwverwante ouderdieren. Pootgezondheid is erg belangrijk voor de reproductieprestaties, omdat zowel de mannelijke als de vrouwelijke dieren voor een succesvolle paring goed moeten kunnen staan.

Alle kuikens die het streefgewicht bereiken, worden grondig onderzocht op structurele pootafwijkingen. Informatie over nauwverwante dieren wordt gebruikt om families te verwijderen die gevoeliger zijn voor karakteristieken als tibial dyschondroplasia en heupkopnecrose.

Het resultaat van selectie over meerdere generaties is dat dieren met de beste genen als genetisch hoogwaardig ‘fokmateriaal’ worden gehouden zodat de betreffende gunstige genen vaker gaan voorkomen in daaropvolgende koppels. Dit simpele mechanisme kan bijzonder nauwkeurig worden gekwantificeerd met behulp van de theorie van de populatiegenetica, en daardoor kunnen de genetici de koppels gestaag en stapsgewijs jaar na jaar verbeteren.

Bij Cobb is pootgezondheid al verschillende decennia één van de belangrijkste selectiekenmerken. Enkele van de procedures die gevolgd worden, beschrijven we hier kort:

(a) Kuikens met gebreken verwijderen bij de selectie: Natuurlijke variatie leidt bij kuikens tot verschillen in pootsterkte. Als de kuikens het streefgewicht bereiken, worden ze tijdens de selectie allemaal fysiek onderzocht door een getrainde selecteur waarbij scores worden toegekend voor verschillende pootafwijkingen. Dieren met poten met zelfs maar één afwijking worden uitgeselecteerd en gaan niet door. Deze eerste procedure elimineert kuikens met defecten zoals we die kennen in de praktijk.

(b) Statistische analyse van selectiedata: Nadat verschillende koppels zijn geselecteerd, worden de data verzameld in een groter bestand, en samengevat. Op dat moment kan de geneticus bijvoorbeeld zien welke kippenfamilies de gezondste of juist de ongezondste poten hebben.

(c) Verwijderen van selectiekandidaten op basis van familie-informatie: Wanneer de geneticus besluit welke kuikens gehouden gaan worden voor fokdoeleinden, verwijst hij of zij naar de totale familie-informatie en ‘bestraft’ bepaalde kuikens omdat ze bij families horen met een hogere incidentie wat betreft dierwelzijn gerelateerde afwijkingen. Ja, de geneticus is zich ervan bewust dat enkele defecten ‘in de familie’ kunnen zitten. En dan zullen om die reden zelfs enkele kuikens die helemaal normaal zijn, niet gehouden worden voor fokmateriaal; zelfs als ze uitstekend presteren op groei, voederconversie of slachtrendement

(d) Laatste controle van de gekozen fokdieren voordat deze worden opgezet: Voordat geselecteerde kuikens naar een lege stal gaan, worden alle mannelijke en vrouwelijke dieren onderworpen aan een laatste visuele controle om vast te stellen of ze gezond zijn, en in staat om te paren.

Behalve aan dierwelzijn besteedt Cobb in zijn genetisch programma veel aandacht aan het verbeteren van het management om de diergezondheid en de prestaties van de dieren te verbeteren. Een optimale combinatie van genverbetering en de perfectionering van het houden van pluimvee, maakt dat Cobb ook heeft kunnen werken aan de verbetering van de beweeglijkheid, gezondheid en de leefbaarheidsnormen van zijn pluimvee in de vleeskuikenfase en als fokkip.

Defecten, zoals pootafwijkingen, zullen bij de kuikens blijven optreden door natuurlijke variatie en omdat groeiomstandigheden steeds veranderen. Het percentage kuikens met gezondheidsproblemen is veel lager dan in de voorgaande jaren. Nieuwe voersamenstellingen, aanpassingen aan de omgevingsomstandigheden en de marktbeweging naar andere slachtgewichten bieden de genetici van Cobb genoeg nieuwe uitdagingen.

We houden markttrends in de gaten en luisteren goed naar onze klanten. Op die manier kan ons team de juiste veranderingen in onze procedures doorvoeren om zo het welzijn en de gezondheid van de vleeskuikens te kunnen blijven verbeteren.

Deel deze pagina


Contact

Kantoor Cobb Europe

Koorstraat 2

5831 GH Boxmeer

Telefoon: +31 485 562130 


Contactpersonen


Social Media

Highlights vleeskuikens & leghennen