Met trots presenteren wij u… Kip van Oranje!

maandag 13 november 2017

Nee, het is niet wat u denkt. Kip van Oranje is géén nieuw pluimveevleesconcept. De letters KIP staan voor Kip Innovatie Platform. Een nieuw, onafhankelijk platform voor de primaire pluimveesector, gericht op de ontwikkeling van nieuwe initiatieven door middel van samenwerking. Innovatie door cocreatie dus, wat uiteindelijk door de hele keten heen moet leiden tot betere resultaten en meer waardering, ook financieel.

Onder pluimveehouders – zowel in de leg- als de vleessector – leven heel wat innovatieve ideeën. Ze willen bijvoorbeeld aan de slag met hun eigen eiconcept. Of spelen met de gedachte om een deel van hun vleeskuikens rechtstreeks te vermarkten. Broeden op een abonnementensysteem voor dagverse eieren. Ontwikkelen plannen om zelf pluimveevlees te (laten) verwerken. Hebben ideeën voor nieuwe huisvestingssystemen voor leghennen of ontwikkelen zelf een energieneutraal stalconcept dat je zo op een beurs in China zou kunnen aanbieden. De Nederlandse pluimveehouders staan qua innoverend vermogen op een hoog niveau. Het wordt tijd dat die kant van de medaille meer aandacht krijgt en dat de waarde van die innovaties worden vertaald naar een verdienmodel voor de primaire sector.

Bewegingsvrijheid

Door al deze innovatieve plannen loopt één rode draad: innovatieve pluimveehouders willen zelf weer meer regie over de afzet en de ontwikkeling van hun bedrijf. Veel boeren zijn inmiddels  verbonden aan een vleesconcept of een eierconcept. Daar is op zich niks mis mee: het geeft een redelijke financiële zekerheid; je weet waar je aan toe bent. Maar de keerzijde van de medaille is dat je bewegingsvrijheid als ondernemer afneemt en de ontwikkelingsruimte danig wordt ingeperkt. En dat wringt, ervaren met name de meer ondernemende en innovatieve pluimveehouders. Die willen zélf (een deel van) hun producten gaan vermarkten, en hebben daar vaak ook wel ideeën voor. Maar hoe pak je dat aan? Dat kun je niet alleen. Het is al een hele toer om je bedrijf goed te managen en te voldoen aan alle eisen en regelgeving. Het ontwikkelen van een concept en het vinden van afzetmogelijkheden is al helemaal niet eenvoudig. Dat doe je er niet even bij.

Bakkie doen

Dáár komt het Kip van Oranje platform om de hoek kijken. Dat heeft vooral tot doel om innovaties vanuit de primaire sector te faciliteren door middel van cocreatie met leveranciers èn afnemers. Dat klinkt chiquer dan het is. Want waar het in de praktijk vooral op neer komt, is: de juiste mensen met elkaar in contact brengen. Hoe help je een concept verder? Wat is daarvoor nodig? Een pluimveehouder met een goed idee bijvoorbeeld koppelen aan iemand die verstand heeft van foodmarketing en nieuwe businessmodellen. Elke samenwerking begint met…. een bakkie doen. Een inmiddels gevleugelde kreet van Albert Hoekerswever, initiatiefnemer van het platform.

VIV Europe 2018

Inmiddels heeft hij versterking gekregen van Noud Janssen die de legsector heel goed kent en Dineke Rietveld die zich bezig houdt met leren en ontwikkelen in de pluimveewereld. Met z’n drieën zijn ze druk met de voorbereiding van het inrichten van het Kip van Oranje innovatie plein volgend jaar op de VIV Europe 2018. Het platform krijgt daar een groot podium, een hele hal waar diverse concepten van innovatieve pluimveehouders worden gepresenteerd en allerlei activiteiten worden georganiseerd. Het resultaat van een kop koffie met VIV-manager Ruwan Berculo en Noud Janssen die het contact en de samenwerking tot stand bracht. Het thema van de VIV sluit goed aan bij de uitgangspunten van Kip van Oranje; Poultry production to be proud off, driven by data. 

Samen ontwikkelen

Mensen verbinden, kennis met elkaar delen, datasharing, innovaties combineren, van elkaar leren en samen verder komen. Dat is kort samengevat de missie van Kip van Oranje. Vanuit de filosofie dat de boer weer meer aan het roer moet komen. Veel pluimveehouders hebben het gevoel dat ze onderaan de keten bungelen, aan een dun draadje. Alle dagen van de week hard werken, aan alle eisen voldoen, hoogwaardig vlees en de mooiste eieren moeten leveren, maar relatief gezien de kleinste marge overhouden. Het is tijd voor een ander ketenmodel. Om met de woorden van vleeskuikenhouder Johan Leenders te spreken: “Een keten waarin iedereen netjes kan verdienen: de vermeerderaar, de broederij, ik als kippenboer en ook de slachterij. Het Kip van Oranje-platform is precies wat we nodig hebben om samen verder vooruit te komen. Samenwerking door de hele keten heen, dat is wat me aanspreekt.”

Deel deze pagina


Innovatie door cocreatie

Kip van Oranje is een netwerkorganisatie en faciliteert innovatie door middel van samenwerking in de keten. Doel is om de positie van pluimveehouders in die keten duurzaam te versterken door met partners te werken aan boerderij-innovaties, datasharing, vitale ketenconcepten, productontwikkeling en promotie. Innovatie door cocreatie dus. Dat krijgt vorm door innovatieve pluimveehouders, hun partners en concepten een landelijk podium te bieden: Het Kip van Oranje Innovatieplein dat op de VIV Europe 2018 in Utrecht wordt geïntroduceerd. 


Contactpersonen

Highlights vleeskuikens & leghennen