Poultry Vets is ontstaan op 1 januari 2017 door een fusie van Pluimveepraktijk Zuid Nederland (PZN) en de pluimveeafdelingen van DAP Ell en DAP De Eenhoorn. Op 1 januari 2018 is hier het pluimveegedeelte van Dierenartsen Midden Brabant (DAMB) bijgekomen. De veterinaire zorg van Poultry Vets wordt door 11 erkende pluimveedierenartsen verzorgd met elk hun eigen specialisme. Hierdoor zijn we betrokken in alle schakels van de pluimveesector en kunnen we elk pluimveebedrijf specifiek begeleiden en ondersteunen met de benodigde kennis. Dit geld voor de individuele pluimveehouder als ook voor integraties, broederijen en opfokorganisaties.

Samen met alle partners aandacht hebben voor diergezondheid, dierwelzijn, management, technische gegevens en natuurlijk volksgezondheid.

‘SAMEN BROEDEN OP EEN GOEDE UITKOMST”Poultry Vets

De gespecialiseerde pluimveepraktijk voor pluimveebrede expertise en advies. Poultry Vets is ontstaan door een krachtenbundeling van dierenartsen van gevestigde praktijken, allen met hun eigen expertise en passie voor pluimvee. De pluimveedierenarts is er niet alleen voor het gezond houden van de pluimveestapel, het begint al veel eerder! Preventief, samen met alle partners zorgen voor transparantie in de keten om zo zorg dragen voor een gezonde pluimveestapel. Hierbij zijn advisering, onderzoek en begeleiding belangrijke instrumenten om dit te kunnen realiseren.


Specialismes

Legpluimvee

Vleeskuikens

Kalkoenen


Contact

Poultry Vets
Hoogstraat 7
6011RX Ell
+31 (0)85 2732999
info@poultryvets.nl
www.poultryvets.nl

Klik hier voor een kennismaking met ons team.