Naadloos transport vermindert schaalschade

Vencobelt

dinsdag 16 mei 2017

Automatisering is sinds jaar en dag een belangrijk streven in het verhogen van de arbeidsefficiëntie op een pluimveebedrijf. Waar vroeger de eieren met de hand uit de nesten geraapt werden, daarna automatisch naar de voorruimte van een stal werden getransporteerd, is het nu op menig pluimveebedrijf standaard dat de eieren op een centraal punt op het bedrijf verzameld worden.

Omzetverlies door schaalschade

Het ei-transportsysteem Vencobelt verbindt meerdere schakels met elkaar in de ‘Egg Way’. Het is van groot belang dat deze schakels naadloos op elkaar aansluiten. Immers iedere ‘ei overgang’ die niet goed afgesteld is zorgt voor een verhoogd risico op schade aan de schaal van het ei. Schaalschade in de vorm van haarscheuren of open breuken (lekkende eieren) verhoogt de kans op bacteriële contaminatie en is dus ongewenst binnen het kader van de voedselveiligheid bij consumptie-eieren. Daarnaast leidt schaalschade bij bevruchte eieren tot verminderde uitkomst en kuikenkwaliteit. Van de 100 bevruchte eieren met haarscheuren zullen minimaal 25 eieren niet uitkomen en is de uitval tot 5% hoger (tot dag 14) vergeleken met kuikens afkomstig uit onbeschadigde eieren.

Het economische verlies als gevolg van schaalschade is direct zichtbaar bij de producent aangezien eieren met schaalschade (boven de norm) worden uitbetaald in een lagere prijsklasse. Bij leghennen wordt het verlies per ronde geschat op 300 euro per procent haarscheur boven de norm, bij een koppelgrootte van 10.000 hennen. Bij moederdieren bedraagt het geschatte verlies per ronde 2600 euro per procent haarscheur, bij een koppelgrootte van 10.000 hennen.

Oplossingen

De Vencobelt transporteert eieren op kunststof meenemers waardoor onderling contact wordt geminimaliseerd. Dit zorgt dat de eieren op de verschillende meenemers elkaar niet kunnen beschadigen tijdens het starten en stoppen van het systeem. In combinatie met de vernieuwde overgangen vanaf de eierband en naar de pakker, worden de eieren met zorg behandeld.

Egg Way check

Met behulp van onderzoek naar zowel invloed op eischaalkwaliteit als het verifiëren in de praktijk, zorgt dat we de Egg Way optimaal kunnen inrichten! Met het oog op het mogelijke economische verlies ten gevolge van beschadigde eischalen is het zeer belangrijk de gehele ‘Egg Way’ periodiek te onderhouden en waar nodig bij te stellen. Ieder beschadigd ei leidt immers tot daling van haar economische waarde!

Deel deze pagina


Contact

Vencomatic Group
Postbus 160
5520 AD Eersel
0497 517380
info@vencomaticgroup.com


Contactpersonen

Vind dealer bij u in de buurt


Social media

Highlights vleeskuikens & leghennen