Bezopen

Didam, dinsdag 28 november 2017

Het is toch te bezopen dat een actie, op touw gezet door een Barneveldse ondernemer ten behoeve van de fipronil getroffenen om wat verlichting te geven in deze donkere dagen voor Kerst, niet door kan gaan omdat de Belastingdienst niet meewerkt deze actie de ANBI-status te geven omdat het ‘niet in het algemeen belang’ zou zijn.

Hierdoor zou nu van elke euro 30 tot 40 procent belasting afgedragen moeten worden; dat is onverteerbaar en niet reëel tegenover de donateurs. Nederland op zijn smalst omdat het gezien wordt als zouden hier individuele pluimveehouders geholpen  worden waardoor het niet voldoet aan de ‘algemeen belang-status’. Door welke bril wil je het zien? Waarom nu dat bureaucratische geneuzel en waarom niet een klein beetje flexibiliteit tonen; meedenken en de goede intentie het voordeel van de twijfel geven.

Lijn der verwachting

Een dubbel gevoel hield ik over aan de keuze van de regeringspartijen om Landbouw aan Carola Schouten te geven. Van de ene kant ging ik mee met de positieve reacties dat het iemand was met een agrarische achtergrond, van de andere kant heb ik moeite met de wijze waarop. Haar afkomst is een agrarische en dat is het dan ook; voor de rest ligt haar werkhistorie op sociale zaken en werkgelegenheid. Het lag dan ook in de lijn der verwachting dat haar ook op dat terrein iets toegeschoven zou worden omdat ze ‘het verdiend had’. Ik heb niets tegen een vrouw als minister van Landbouw, niets tegen haar christelijke achtergrond en niets tegen alleenstaande moeders maar ik moet het eerst nog maar eens zien. Voorlopig ben ik bereid haar het voordeel van de twijfel te geven; die kans moet ze hebben. Ze krijgt direct de kans zich waar te maken; de dossiers van fipronil en mest(fraude) zijn niet bepaald de makkelijkste om mee te beginnen.

Messen geslepen

Vanuit de Kamer is haar gevraagd duidelijkheid te verschaffen over hoe nu precies de opdracht luidt die Winnie Sorgdrager heeft gekregen inzake de fipronilaffaire, de NVWA versus de pluimveehouders. Moet zij de onderste steen boven brengen en zonder aanzien des persoons oordelen in haar verslag? Of moet er getracht worden partijen onder hun verantwoordelijkheid uit te laten komen? LTO/NOP en de NVP hebben de messen geslepen. Van hen mag verwacht worden dat zij honderd procent voor hun achterban opkomen en de NVWA keihard verantwoordelijk stellen voor wat de vele pluimveehouders is overkomen. Ik hoop dat ze van hun banken ook de tijd krijgen om de uitslag van deze procedures af te wachten en dat de financierders ze niet in het zicht van de haven laten vallen met alle ellende van dien. 

Met de billen bloot

De mestproblematiek c.q. fraude; een probleem zo oud als de mestwetgeving. Dat de NRC juist nu met deze publicatie kwam, juist nu de derogatie binnengehaald moet worden, komt wel op een erg ongelegen moment en lijkt wel toeval. Carola Schouten kan hier direct met de billen bloot. Maar dat ontloopt ze in eerste instantie door de bal bij de sector zelf neer te leggen. Deze zal half december met een oplossing moeten komen, want anders.. ?? Ja, dat is de vraag. De mestbedrijven zijn de fraudeurs; welke mestbedrijven? De pluimveebedrijven hebben het zo goed als geregeld, de varkens- en/of de rundveebedrijven, de transporteurs, de mesthandelaren, de grondeigenaren; wie zitten er dan allemaal in het complot?

Voortouw

Zolang de marges vaak zo marginaal zijn en bij elke vracht mest zo’n 1.000 euro achterna gebracht moet worden, nodigt het uit de mazen van de wet op te zoeken; tot frauderen aan toe. Zolang de afzetruimte alleen maar inkrimpt, de mestproductie navenant niet afneemt en de mestverwerking achterblijft, zal het overschot alleen maar toenemen. Daardoor zijn we overgeleverd aan de goden en die profiteren er goed van; er is geen agrarisch product waar procentueel zoveel aan de strijkstok is blijven hangen en zoveel aan verdiend is dan mest. Hier ligt een enorme uitdaging en hier zal Carola Schouten als regelgever en bewaker toch het voortouw moeten nemen. Ze kan de bal wel bij de sector willen leggen maar die kan dit niet alleen. De sector is er nog nooit uitgekomen; de lijst van initiatieven die stuk zijn gelopen of helemaal niet van de grond zijn gekomen is oneindig. Laten we om te beginnen het probleem bij de voorkant aanpakken en niet de hele regelgeving afstemmen op de fraudeurs. Ik weet het, het is makkelijk gezegd maar er zal iets moeten kantelen anders komen we er nooit uit. Mevrouw Schouten, de beurt is aan u. Sterkte!  

Harry Ketels

Portrait foto Harry Ketels

Harry Ketels is pluimvee- en varkenshouder in Didam met een varkenstak  tijdelijk in rust vanwege het Besluit Huisvesting Ammoniak. De pluimveetak is geactualiseerd en ingericht specifiek voor moederdieren van traag groeiende  vleeskuikens. Hij was jarenlang als bestuurder actief in de branches mest, veevoeder en belangenbehartiging. Voor Pluimveeweb.nl bekijkt hij met een kritische bril de ontwikkelingen rond actuele onderwerpen.

Beeld: Ellen Meinen


Deel deze pagina

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets