Een Kerst zonder zorgen

Didam, woensdag 20 december 2017

Dat is wat je iedereen gunt en met de Kerstdagen en het eindejaar in aantocht vind ik het toch belangrijk om hier even bij stil te staan. Het contrast is wel enorm de laatste maanden: aan de ene kant zie je veel bedrijven die zonder kippen zitten of wel kippen hebben maar nog niet mogen leveren, en aan de andere kant zie je bedrijven die de dans zijn ontsprongen en die ‘vrij’ zitten en dan met deze torenhoge eierprijzen.

Kunnen de gezinnen die zo’n ontzettend beroerde tijd achter de rug hebben en die financieel zover onder de rode streep zijn beland wel fijne Kerstdagen hebben zonder de oorzaak ervan even te vergeten, even niet aan fipronil of de NVWA te denken? Ik ben er bang voor. Als je bij de gratie van de bank, van de voerleverancier of van de broederij nog de tijd krijgt om te proberen het hoofd boven water te houden dan zal bij velen het huishoudbudget van moeders ook niet overdadig zijn.

Kalkoen

Om een fijne rustige Kerst te vieren met je gezin en je te realiseren dat er ook nog andere dingen in het leven zijn, is het natuurlijk ook helemaal niet nodig om drie dagen biefstuk te eten. Maar toch, door de enorme druk op de ketel zal er niet makkelijk aan voorbijgegaan kunnen worden. Met de kinderen aan tafel zitten en niet laten merken dat er grote zorgen zijn en hen zoveel mogelijk net als zoveel andere kinderen laten genieten; dat zal niet makkelijk zijn. Maar wat kunnen wij als buitenstaander eraan doen?

In de Kerstnacht kan de kerkganger er in zijn gebed even bij stilstaan en er een gebedje aan wijden dat het deze categorie bedrijven met hun gezinnen beter mag gaan. We kunnen ook als we de kalkoen aansnijden met de Kerst er zelf een moment bij stilstaan en hopen dat ook de getroffenen de gelegenheid krijgen om met hun gezin van een goede kerstmaaltijd te genieten en dat er toch weer licht aan het einde van de tunnel is.

Slachtbank

Maar brengt de toekomst wat we ervan hopen of verwachten, waar is het van afhankelijk? Van het onderzoek dat Winnie Sorgdrager uit moet voeren? Het is te hopen dat ze in haar rapport ook duidelijk durft te maken – ze neemt er tijd genoeg voor – hoe dit debacle heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk gesteld kan worden.

Daarnaast de dagvaarding van de NVWA door LTO/NOP – NVP omdat ze nalatig en onzorgvuldig zou hebben gehandeld waardoor de NVWA volledig verantwoordelijk zou zijn voor de enorme schade die is ontstaan. Dat de belangenbehartigers samen de strijd aangaan, zal voor de getroffen pluimveehouders zeker in deze kersttijd een steun in de rug zijn. Maar de zorg zal er niet minder om zijn want het eindpunt is nog lang niet in zicht.

Die dagvaarding is niet mis en valt de NVWA niet alleen aan over de norm en hoe er mee omgegaan is, maar ook over de wijze waarop de organisatie is omgegaan met de kennis die ze had verkregen richting de pluimveehouders. Ik kan mij niet voorstellen dat de NVWA zich maar zo naar de slachtbank laat leiden en dat de Nederlandse Staat even vraagt om de rekening; hoe duidelijk het ook allemaal is.

Gezegend

Het rapport van Winnie Sorgdrager zou er eind dit jaar zijn maar het komt nog even niet; kan wel voorjaar worden. Dus het kan nog wel even duren voordat er een uitslag komt waar we als getroffen pluimveehouders iets mee kunnen. Daarom zullen de banken en crediteuren een wat langere adem moeten hebben.

Ik ben bang dat dat voor enkele bedrijven te lang gaat duren en dat die het niet gaan redden omdat het perspectief toch al niet florissant was. Ik hoop van ganser harte dat deze gezinnen met de juiste begeleiding hierna toch nog weer een toekomst krijgen. Maar ik heb het al vaak genoeg gezegd: de rest van de bedrijven mag hier niet aan kapotgaan; hier ligt een taak voor de banken en de overheid. Waar het nodig is moet een vorm van overbruggingskrediet gerealiseerd kunnen worden lijkt mij waarbij niet alleen de banken maar ook de Staat zijn verantwoordelijkheid neemt.

Maar, om in de sfeer te blijven, de aankomende weken hebben we daar niets aan en leven veel bedrijven tijdens Kerst en Oud en Nieuw in grote onzekerheid en met grote zorgen. Desalniettemin hoop ik dat ze het een beetje van zich af kunnen zetten. En dat ze zich kunnen concentreren op hun gezin in de wetenschap – en dat klinkt cliché maar is maar al te waar – dat gezegend zijn met een beetje goede gezondheid toch het belangrijkste is in deze vaak keiharde wereld.

Allemaal fijne Kerstdagen toegewenst, een goede jaarwisseling en een gezond 2018!

Harry Ketels

Portrait foto Harry Ketels

Harry Ketels is pluimvee- en varkenshouder in Didam met een varkenstak  tijdelijk in rust vanwege het Besluit Huisvesting Ammoniak. De pluimveetak is geactualiseerd en ingericht specifiek voor moederdieren van traag groeiende  vleeskuikens. Hij was jarenlang als bestuurder actief in de branches mest, veevoeder en belangenbehartiging. Voor Pluimveeweb.nl bekijkt hij met een kritische bril de ontwikkelingen rond actuele onderwerpen.

Beeld: Ellen Meinen


Deel deze pagina

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets