En de Boer hij ploegde voort

Didam, vrijdag 26 januari 2018

Een idyllisch plaatje dat bij velen nog aan de muur hangt. Het beeld van de eenvoudige, van vroeg tot laat hardwerkende boer die nergens anders tijd voor had - zoals dat destijds representatief was voor de sector - heeft voor zover het nog bestond inmiddels toch wel een flinke deuk opgelopen.

We moeten oppassen dat het ‘voortploegen’ niet omslaat in ‘frauderen’ en daarna een eigen leven gaat leiden. Een uitermate negatief beeld dat nu ontstaat; koren op de molen voor diegene bij wie we toch al geen goed kunnen doen.

En met name een drama voor die veehouders die het wel gewoon goed doen en zich aan de regels houden. Notabene het 20.00 uur Journaal opende ermee. En daarna de kranten, de Boerderij, Pluimveeweb, Nieuwsuur, Jinek.  Kortom: het was hot news.

Bel rinkelen

Ik voel mij gemangeld. Gemangeld tussen de toch al heel lange bittere noodzaak om ons imago te moeten verbeteren, en nu opnieuw weer de nu wel erg negatieve berichtgeving. Als het waar is - zoals uit de steekproef naar boven kwam - dat bijna de helft van de onderzochte rundveehouders zich heeft beziggehouden met dit soort praktijken om gewoon keihard op papier te frauderen, dan vraag ik mij af wie er heeft zitten slapen.

Het gaat er bij mij niet in dat er in de rundveeketen van LTO geen bel is gaan rinkelen dat er wel erg inventief met geboortes werd omgegaan om het aantal dieren dat meetelt voor de fosfaatberekening zo laag mogelijk te houden.

Dat daardoor het I&R-systeem ook ontregeld werd en daardoor zijn doel voorbij schoot, is toch wel een kwalijke zaak; maar ik vraag mij af of ze zich daarvan bewust waren. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er straatjes schoongeveegd worden als een LTO Rundveehouderij-voorman aangeeft dat hij niet snapt hoe het kan dat hij hier helemaal niets van wist. En hij waste zijn handen in onschuld.

Cursusje mediatraining

Voorzitter van LTO Nederland Marc Calon liet zich in Nieuwsuur volledig in de hoek drukken door Twan Huys die hem de uitspraak in de mond legde ‘alle fraudeurs als lid te royeren’. Misschien is het goed als LTO voor de heer Calon een cursusje mediatraining organiseert, zodat hij zich wat beter kan weren als een doorgewinterde interviewer als Twan Huys probeert hem in een hoek te duwen waar hij (nog) niet in wil.

Dat de jaren ervoor de bomen tot aan de hemel groeiden en er ongenuanceerd uitgebreid is en het niet anders kon dan dat de mest/fosfaat een probleem zou worden, daar heeft niemand het meer over. Maar daar schieten we nu ook niet echt iets mee op; we zitten er mee.

Dit opgeteld bij de fraude in de hele mestverwerkingsketen - inclusief de veehouders die eind vorig jaar bekend gemaakt werden - betekent dat er nu geen veehouder meer in Nederland is die hier niet op de één of andere manier de gevolgen van gaat ondervinden. Hoe gaat Brussel nu om met de broodnodige derogatie? Houden we deze? Als we die kwijtraken zijn de gevolgen niet te overzien; in april zal het in het nitraat-comité aan de orde komen.

Buiten het potje gepist

Minister Schouten - deze week aanwezig bij Jinek - geeft mij tot dusverre toch een goede indruk. Alhoewel; als ik haar zie krijg ik de nijging haar te vragen hoe het op school gaat. Hoewel ze niet in een gespreid bedje terecht is gekomen, komt ze consequent over. En zal ze nu moeten laten zien hoe ver ze wil/kan gaan om niet alleen de fraudeurs aan te pakken, maar ook om het probleem op te lossen.

Het lijkt erop dat de maatregelen rigoureus zullen zijn voor de betreffende bedrijven. Ik ben benieuwd wat LTO nu gaat doen met die leden die buiten het potje gepist hebben. En waar ze de grens gaat leggen als ze zo ver wil gaan om leden te royeren. Er is geen veehouder in Nederland die niet heeft geprobeerd een maas in de wet te vinden om de administratieve en financiële last van de afvoer van mest en productie van fosfaat te verlichten.

Wat de betreffende veehouders hebben uitgespookt, is niet goed te praten. Maar om ze nu te bestempelen als de grootste criminelen van Nederland gaat mij te ver. Dan moeten velen toch eerst eens de hand in eigen boezem steken alvorens te oordelen over een ander.

Harry Ketels

Portrait foto Harry Ketels

Harry Ketels is pluimvee- en varkenshouder in Didam met een varkenstak  tijdelijk in rust vanwege het Besluit Huisvesting Ammoniak. De pluimveetak is geactualiseerd en ingericht specifiek voor moederdieren van traag groeiende  vleeskuikens. Hij was jarenlang als bestuurder actief in de branches mest, veevoeder en belangenbehartiging. Voor Pluimveeweb.nl bekijkt hij met een kritische bril de ontwikkelingen rond actuele onderwerpen.


Deel deze pagina

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

  • Logo van AgruniekRijnvallei
  • Logo van Coppens Diervoeding
  • Logo van Cobb Europe
  • Logo van Global Feed Mill
  • Logo van Big Dutchman
  • Logo van Vencomatic
  • Logo van Avivet
  • Logo van Kip van Oranje
  • Logo van Poultry Vets