Hoe arrogant mag je zijn?

Didam, donderdag 10 augustus 2017

Hoe arrogant mag je zijn? En dan bedoel ik de werkwijze van de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Met alle vraagtekens die er zijn gerezen omtrent de vraag ‘hoe heeft het nu zo ver kunnen komen?’ lijkt het er steeds meer op dat de NVWA hier toch duidelijk een twijfelachtige rol heeft gespeeld. Hoe kan het dan dat er meer dan een maand heeft gezeten tussen het moment dat de Belgische FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, onderzoek doet naar het voorkomen van fipronil in eieren en dat constateert en voordat de NVWA hierop reageert met onderzoek terwijl er duidelijk verbanden lagen? Waarom zijn er in Utrecht niet eerder bellen gaan rinkelen?

Laat ik voorop stellen: het spul hoort er niet in te zitten en maatregelen voor de voedselveiligheid mogen best streng zijn. Maar waarom hanteert men in België de Europese norm en zijn wij weer het braafste jongetje van de klas door een norm te hanteren die maar liefst 144 keer scherper is dan die in België? Het verschil zit hem er in dat de Europese norm is gebaseerd op acute veiligheid en die van Nederland op de hoeveelheid die je je hele leven mag binnenkrijgen. Maar moet je dan zo dramatisch reageren als deze norm overschreden wordt? Daar kunnen hele discussies over gevoerd worden. En als dan toch die bel gaat rinkelen, kan ik mij voorstellen dat er maatregelen genomen worden, maar de wijze waarop sommige bedrijven op slot zijn gezet, is onbegrijpelijk en veroorzaakte een enorme hysterie, wat niet nodig was geweest als er volgens mij een beter protocol had gelegen. 

Op slot gezet

Een voorbeeld waarmee ik word geconfronteerd. Dit betreft een collega-vermeerderaar die nog nooit van Chickfreund of Clean had gehoord, maar wiens naam toevallig ergens in een bestand voorkwam en daardoor volledig op slot werd gezet. Voor nader onderzoek kan ik mij daar nog iets van voorstellen. Maar als dan op 28 juli eieren op worden gehaald voor onderzoek, op 29 juli aantoonbaar deze zijn onderzocht, op 30 juli de uitslag er was en deze negatief was, dus niets aan de hand? Let wel, het gaat hier om broedeieren, dit bedrijf werd pas op 8 augustus deze uitslag medegedeeld, mocht 9 augustus pas na een hernieuwde bedrijfscontrole de broedeieren van inmiddels tot 14 dagen oud afvoeren, heeft dan ook nog in die tussentijd vele malen geprobeerd contact te krijgen om te vragen naar de stand van zaken, maar krijgt geen antwoord en loopt tegen een muur op. Dit is de arrogantie ten top en dit is maar één voorbeeld. 

Nu staat deze organisatie bekend om haar autoritaire gedrag en gezien haar taak zal ze het ook niet snel goed doen, maar hoe hier in dit geval wordt omgegaan met mensen en hun fysieke en financiële belangen, is ronduit belachelijk. De beerput is los en het wordt allemaal steeds verwarrender wat de media wordt ingeslingerd. 

Niet wakker geweest

Maar als het waar is wat de Belgische regering nu bekendmaakt, dat al in november in Nederland bekend zou zijn dat fipronil in eieren voorkwam, wat voor een gevoel moet je dan als gedupeerd pluimveehouder krijgen als je niet weet of je deze financiële strop wel te boven komt, in de wetenschap dat deze ellende mogelijk voorkomen had kunnen worden? Als men hier wakker was geweest en als het tenminste klopt wat de Belgen suggereren. 

Opmerkelijk is dat er toch wel een parallel loopt met de beurs in Hardenberg van vorig jaar in datzelfde tijdvak waar de heren van Chickfreund stonden met hun wondermiddel en waar direct al door sommigen vragen bij gesteld werden. Dat velen deze onzekere factor en het mooie praatje voor lief hebben genomen, geeft maar weer eens aan hoe hoog de nood was. Ik hoop dan ook dat de banken hun waarde tonen en doen wat ze nu zeggen om samen met de overheid deze bedrijven niet kapot te laten gaan en wat coulanter zijn als Ruud Huirne van de Rabobank, die in eerste instantie aangaf alleen bedrijven met ‘perspectief’ te zullen helpen.

Harry Ketels

Portrait foto Harry Ketels

Harry Ketels is pluimvee- en varkenshouder in Didam met een varkenstak  tijdelijk in rust vanwege het Besluit Huisvesting Ammoniak. De pluimveetak is geactualiseerd en ingericht specifiek voor moederdieren van traag groeiende  vleeskuikens. Hij was jarenlang als bestuurder actief in de branches mest, veevoeder en belangenbehartiging. Voor Pluimveeweb.nl bekijkt hij met een kritische bril de ontwikkelingen rond actuele onderwerpen.

Beeld: Ellen Meinen


Deel deze pagina

Reacties

 • Xrt

  Xrt, 10-08-'17 11:41

  Harry , de norm is voor pluimveehouders in België hetzelfde als in Nederland.dit is in de belgische media totaal verkeerd buiten gebracht.maar betreft ook gewoon 0.005.dit even terzijde

 • Kippenfan

  Kippenfan, 10-08-'17 14:25

  Heel mooi dat de banken , de kortlopende veroorzaakte schulden ten gevolge van deze crisis door laat betalen als coulance .
  Heel mooi dat de overheid de inning tijdelijk stopzet van aan overheid gerelateerde zaken .
  Echter de banken EN de overheid zullen vroeg of laat betaald moeten worden door de pluimveehouder .( van het komende verlies ?)
  En deze kostenposten vallen in het niet t.o.v. de tonnen schade per bedrijf .....
  De bank kan niet veel anders dan bijspringen , immers bij een faillissement kost het nog meer en een klant die failliet gaat daar verdien je als bank niks meer aan .
  En een bank , hoe coöperatief ook ooit ontstaan heeft maar een missie .....
  Dus ook hier geldt : eigen belang gaat voor het belang van de getroffen pluimveehouder .....
  De echte veroorzakers ( CF)die ontspringen de dans en zullen mogelijk met enkele jaren in de schuldsanering en als het rechtssysteem haar werk doet misschien een taakstrafje of een paar jaar gevangenisstraf weer verder met hun leven .
  Want de schade verhalen en laten betalen door deze lieden dat is onmogelijk , hun eigendommen zijn volgens de geruchten al veiliggesteld ....
  Eerlijker is het om WEL een ( gedeeltelijke) schadeloosstelling vanuit de overheid te doen toekomen aan de getroffen bedrijven .
  Want wat de overheid waarschijnlijk nog niet heeft berekend zijn de gevolgkosten van de ontslagen in de periferie en pluimveehouders die in de bijstand geraken buiten hun schuld om .
  Die kunnen wel eens meer kosten dan de 150 - 300 miljoen die nu nodig is om de sector overeind te houden .
  Maar deze gedachte is waarschijnlijk te simpel ......
  Moeilijk doen en moeilijk maken zijn het credo.
  De slogan van de belastingdienst die kennen we al .....
  Maar deze is minstens meer dekkend voor het beleid ;
  NVWA ;pluimveehouders ; moeilijker kunnen we het niet maken .....

  Kippenfan

 • pluimveehouder

  pluimveehouder, 10-08-'17 16:57

  Als er al hulp komt dan zal dit niet meer zijn dan uitstel van betalingen en in het geval van de bank herfinanciering. Als het heel erg mee gaat vallen wat in dit geval wellicht zo is door het optreden van de NVWA/overheid zelf dan valt er wat goed te maken. Misschien wel een renteloze lening of borgstelling. Meer zal het niet zijn. Ze geven het ook al aan : bedrijven mogen niet omvallen, maar dat doen de meeste ook niet. Die krijgen gewoon een enorm gat in hun geldstroom en worden jaren terug geworpen in hun solvabiliteit. Naar nu blijkt hebben veel getroffen bedrijven uitloop en/of biokippen. Die hebben top jaren gehad en vermogen zat. Anders wordt het bij de scharrel en de kooi. Maar zoals de bank zelf verklaart: er moet wel perspectief zijn, dus kun je het zelf dan ook wel regelen en zonder perspectief zijn er misschien nog dure rechten te verkopen, valt dus ook niet om. Blijven over de bedrijven die nog een laatste zetje nodig hadden en omvallen maar hadden dus al geen perspectief.
  Ik hoop dat ik te somber en triest ben deze dagen maar ik vrees dat voor verre weg de meesten gaat gelden, :ze zijn op een verschrikkelijk dure manier van de luizen af.

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

 • Logo van AgruniekRijnvallei
 • Logo van Coppens Diervoeding
 • Logo van Cobb Europe
 • Logo van Global Feed Mill
 • Logo van Big Dutchman
 • Logo van Vencomatic
 • Logo van Avivet
 • Logo van Kip van Oranje