Gordiaanse knoop

vrijdag 30 juni 2017
aangepast: zaterdag 1 juli 2017

Wat zijn wij als pluimveehouders een zielig stelletje geworden. De ene groep procedeert tegen de staat om vergoeding van de schade als gevolg van het uitloopverbod, de andere helft klaagt over de dreigende verdrievoudiging van de heffing voor het Diergezondheidsfonds en weer andere zijn bang dat hun export in gevaar komt als er weer vogelgriep gevallen opduiken. Zo zijn we als sector in een gordiaanse knoop terecht gekomen waar we waarschijnlijk niet zonder interne conflicten uit kunnen komen.

De recente besmettingen in België tonen aan dat het gevaar voor hoogpathogene vogelgriep nu het jaarrond aanwezig is. Toch denken een aantal mensen dat het verantwoord is om grote koppels pluimvee niet overdekte uitloop te bieden. Als totale sector proberen we dus dagelijks met z’n allen door het oog van de naald te kruipen. De consument wenst een eitje van een buitenkip en niemand vertelt hem dat het onverantwoord en zelfs gevaarlijk is voor dier- en volksgezondheid. Onder de vlag ‘we moeten maken wat de markt vraagt’ marcheren wij naar de afgrond. Onderweg maken we ruzie over de schade omdat we deze gezamenlijk moeten dragen. 

Nu ben ik een groot voorstander van het solidariteitsprincipe. Een groep draagt gezamenlijk bij aan het verzekeren van onvoorspelbare risico’s die de leden willekeurig kunnen treffen. Zo werkten de meeste verzekeringen in het verleden. Maar door de marktwerking in de zorg heb je tegenwoordig ook verzekeringen voor jonge mensen, hoogopgeleide mensen en bijvoorbeeld leden van de LTO. Deze subgroepen proberen hun bijdrage aan de pot te verlagen door zich als groep met een relatief laag risico af te zonderen en sommige risico’s voor lief te nemen. Dit heeft voor de groep die overblijft wel nadelige gevolgen voor de premie maar niet voor de kans dat ze ziek worden.

Is er bij hoogpathogene vogelgriep sprake van een onvoorspelbaar risico dat de pluimveehouders willekeurig kan treffen? Nee, er wordt vanuit gegaan dat de kans op besmetting 7 tot 11 keer groter is bij een onoverdekte uitloop. Uitgaande van een jaarrond risico op besmettingen kunnen we dus spreken van een voorspelbaar en onwillekeurig optredend risico dat door een beperkte groep wordt genomen met schadelijke gevolgen voor de hele pluimveesector. 

Nu vragen de sectorvertegenwoordigers om een gezamenlijk standpunt van de pluimveesector. Dat is gewoon niet mogelijk. De schade wordt veroorzaakt door risico’s die een kleine groep neemt, waarbij een groot deel van de schade terecht komt bij andere pluimveehouders die alles doen om hun dieren af te schermen van dat risico. En dan heb ik het niet alleen over de premieheffing van het DGF. Dat gaat niet goed komen!

Ik denk dat we niet langer sprookjes moeten verkopen. Grote koppels pluimvee in een niet overdekte uitloop houden is onverantwoord. We zouden eerlijk moeten zijn naar elkaar binnen de sector, de maatschappij en naar de consumenten dat we de risico’s niet langer kunnen dragen. De markt vraagt ook om cocaïne. Daarmee is de drugssector nog geen wenselijk verschijnsel.

Marcel Kuijpers

Portrait foto Marcel Kuijpers

Pluimveehouder Marcel Kuijpers is samen met zijn broer Cor en zijn neven Jan en Joris eigenaar van Kuijpers Kip. Ze houden vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren. Kuijpers Kip is één van de initiatiefnemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf in het Noord-Limburgse Grubbenvorst. Zij willen binnen dat bedrijf een vermeerderingsbedrijf, 960.000 vleeskuikens en een pluimveeslachterij realiseren. Binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf willen meerdere bedrijven gaan samenwerken om de reststromen via een bio-massacentrale  te verwerken tot waardevolle producten.

Beeld: Agrio archief


Deel deze pagina

Reacties

 • Han

  Han, 30-06-'17 12:51

  Hallo Marcel, super uitgelegd in duidelijke taal.

 • yongone

  yongone, 30-06-'17 13:11

  TOP

 • Jan zwaneveld

  Jan zwaneveld, 30-06-'17 13:46

  Ik denk toch dat we als sector ook moeten uitdragen dat we willen produceren op de manier wat de consument wenst. (Uitloop en biokippen) De mensen die scharreleieren kopen zullen er (waarschijnlijk) geen probleem mee hebben dat kippen niet buitenkomen, maar de mensen die bio en freilandeieren kopen ZEKER WEL!! Dit is tevens de groep ( althans een gedeelte) die het in de media heel erg opblazen. Als we hiermee stoppen ben ik er van overtuigd dat de legsector in Nederland zijn langste tijd heeft gehad!! We zullen ( of we willen of niet) toch moeten produceren wat de markt vraagt, anders is er gewoon ook geen fatsoenlijk inkomen te genereren. En als dat niet meer lukt stopt het vanzelf. Of je kiest voor de massa dat kan natuurlijk ook, alleen denk ik dat de Nederlander dat niet zo lang maar accepteert. We moeten gewoon zorgen dat bij dreiging van AI de kippen binnen blijven , en uitleggen aan de consument dat dit het beste is voor kip en boer. En we hebben eerder gezien dat AI niet alleen voorkomt op uitloopbedrijven. Denk zelfs dat de kans groter is dat je het binnenkrijgt door bijv. Muizen of ratten groter is dan wanneer een gans in de uitloop poept.

 • Zents

  Zents, 30-06-'17 16:23

  Zolang er vraag is zal er geproduceerd worden binnen de rand voorwaarden die gesteld worden. Je kunt een pluimveehouder met laten we zeggen 30.000 uitloopkippen niet kwalijk nemen dat hij met een paar uur werk per dag een best inkomen verdient. Maar ook hier zal uiteindelijk de wal het schip keren. Wanneer het een beetje tegen zit gaan de kippen zo weer naar binnen en scharreleieren verkopen tegen uitloop prijzen al dan niet volgens de regels zal niet lang goed blijven gaan. Ook worden er in andere delen van Europa volop uitloop stallen gebouwd. Deze eieren worden nu al (ook door Nederlandse eierhandelaren) opgeladen. Uitloop eieren produceren op de natte weidegronden van onze lage landen is misschien niet zo'n goed idee op de langere termijn, de dreiging zal jaar op jaar groter worden. Op de droge vlaktes van midden Spanje op grond van 5000 euro/ha hebben ze nog nooit een watervogel gezien. "uitloopverbod" bestaat nog geen Spaans woord voor. En de nieuwbouw die ik daar gezien heb voldoet aan alle eisen incl. KAT-erkenning. Met de huidige prijzen voor pluimveerechten kom je in elk geval behoorlijk aan het denken.

 • Cookie

  Cookie, 01-07-'17 8:52

  Een vleeskuiken gigant die door zijn hoog in het vaandel staande SOLIDARITEITSPRINCIPE in zijn eentje heel Limburg van vlees moet voorzien.

 • buurman

  buurman, 01-07-'17 11:45

  Je kunt zeggen wat je wilt maar het verhaal van Marcel klopt wel.
  Hoeveel kuikens en voor wie hij die gaat houden doet er niet toe.

 • Eric Hubers

  Eric Hubers, 01-07-'17 14:04

  Ik begrijp de sentimenten van Marcel en iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Wat mij wel stoort is dat er een aantal beweringen in zijn betoog zitten, die niet juist zijn. De schade die de afgelopen twee Hoog-pathogene vogelgriep-epidemieën hebben veroorzaakt moet door de hele pluimveesector volgens een bepaalde verdeelsleutel worden betaald. De introducties van het Hoog-pathogene virus zijn niet toe te schrijven aan vrije uitloop, maar hebben diverse sectoren
  getroffen! Zelfs de vermeerderingssector met doorgaans de hoogste hygiëne-status werd getroffen. En nogmaals, er waren géén introducties bij vrije uitloop. De uitlatingen van Marcel veroorzaken een sentiment onder pluimveehouders, waarbij het gevoel ontstaat dat de schade tot nu toe veroorzaakt wordt door vrije uitloop en dat de andere sectoren hiervoor moeten betalen. Dit is gevaarlijk voor het draagvlak dat nodig is om het DGF weer te vullen.
  Waar Marcel natuurlijk gelijk in heeft, is dat vrije uitloop wel een verhoogd risico met zich meebrengt, op nieuwe uitbraken. Zo is er ook een verhoogd risico (zo is gebleken) in de buurt van waterrijke gebieden en is de impact van een uitbraak bij hoge concentraties pluimvee erg groot!
  Laten we met zijn allen het hoofd erbij houden en streven naar de best mogelijke oplossingen.

 • Leo

  Leo, 01-07-'17 14:11

  Dat is een mooie en rieele uitleg van je Eric

 • Marcel

  Marcel, 01-07-'17 19:23

  @eric
  De column heeft niets met sentiment te maken maar met kansberekening. De schattingen van de besmettingskansen komen niet van mij maar staan o.a. op de site van de GD. Nergens beweer ik zaken rond besmettingen uit het verdelen of op welke bedrijven deze opgetreden zijn. Feit is dat de kippen gedurende vele maanden gedwongen zijn opgehokt geweest afgelopen tijd.

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

 • Logo van AgruniekRijnvallei
 • Logo van Coppens Diervoeding
 • Logo van Cobb Europe
 • Logo van Global Feed Mill
 • Logo van Big Dutchman
 • Logo van Vencomatic
 • Logo van Avivet
 • Logo van Kip van Oranje